บอลลูน ลดน้ำหนัก:Gastric Balloon

 • การผ่าตัดผ่ากล้อง Laparoscopic Surgery/Endoscopic Surgery

 • การผ่าตัดกระเพาอาหารเพื่อลดน้ำหนักในคนไข้ที่มีดัชนีมวลกายสูงผิดปกติ (Total Laparoscopic Sleeve Gastrectomy)

 • การใส่บอลลูนในกระเพาอาหารเพื่อลดน้ำหนักในคนไข้ที่มีดัชนีมวลกายสูงผิดปกติ(Gastric Balloon)

 • การผ่าตัดผ่านกล้อง เป็นการผ่าตัดที่นิยมใช้ศัพท์ทางการแพทย์ว่า Minimal invasive Surgery: MIS
 • การผ่าตัดผ่านกล้องเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันว่า การผ่าตัดแบบนี้ มีประโยชน์อย่างมากทางการแพทย์ เช่น แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว เสียเลือดน้อย ภาวะแทรกซ้อนน้อย นอนโรงพยาบาลน้อย ใช้ยาน้อย นอนไม่นาน บางการผ่าตัด นอน 1 วัน กลับบ้านได้ ขึ้นกับ ความชำนาญของแพทย์ผู้ผ่าตัดเป็นหลักและมีขัอจำกัด หลายอย่าง ในโรคบางโรคที่ทำไม่ได้ หรือ โรคที่มีความเสี่ยงสูงมากๆ เนื่องจาก เป็นการผ่านตัดผ่ากล้อง ไม่ใช่ การผ่าเปิดหน้าท้องที่มีแผลขนาดใหญ่ 
 • ข้อดีของการผ่าตัดผ่านกล้อง
 • ผู้ป่วยมีแผลผ่าตัดขนาดเล็กประมาณ 0.51 เซนติเมตร จำนวน ไม่เกิน 4 จุด ที่ผนังหน้าท้อง
 •  ความเจ็บปวดหลังผ่าตัดน้อยกว่าการผ่าตัดด้วยวิธีเดิม
 •  ผู้ป่วยสามารถลุกเดินได้ภายใน 1 วันหลังผ่าตัด และสามารถออกจากโรงพยาบาลไปพักฟื้นที่บ้านได้เร็ว
 • ไม่ต้องหยุดงานนาน พักฟื้นที่บ้านเพียง 12 สัปดาห์ สามารถกลับไปทำงานได้เหมือนภาวะปกติ
 •  การเกิดพังผืด และภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด พบน้อยกว่าการผ่าตัดวิธีเดิม
 • ข้อเสียของการผ่าตัดผ่านกล้อง
 • แพทย์ผู้ผ่าตัดต้องมีทักษะและความชำนาญสูงในการผ่าตัด
 • มีข้อจำกัดในการผ่าตัดใน โรคบางโรคที่ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้

การใส่บอลลูนในกระเพาอาหารเพื่อลดน้ำหนักในคนไข้ที่มีดัชนีมวลกายสูงผิดปกติ(Gastric Balloon)

                               วิธีการใส่ Gastric Balloon

Gastric balloon
ตำแหน่ง Gastric balloon

     คนไข้ที่สามารถเข้ารับบริการในการใส่ Gastric Balloon

 • ดัชนีมวลกายควรมากกว่า 30 BMI>30

 • คนไข้ที่ต้องการลดน้ำหนักแต่ไม่สามารถลดได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง

 • คนไข้ที่ไม่ต้องการผ่าตัดกระเพาอาหาร

   คนไข้ที่ไม่สามารถเข้ารับบริการในการใส่ Gastric Balloon

 • มีก้อนในกระเพาอาหาร
 • มีโรคกล้ามเนื้อหูดรูดกระเพาอาหารผิดปกติ
 • มีภาวะหลอดอาหารไม่ตรงหรือหลอดอาหารคตตัวผิดปกติ
 • มีภาวะการรอักเสบในทางเดินอาหารส่วนต้น หรือส่วนใดส่วนนึง
 • มีภาวะกลืนลำบาก หรือ หลอดอาหารตีบผิดปกติ
 • เคยผ่าตัดกระเพาหรือผ่าตัดบายพาสกระเพาอาหาร
 • เคยมี Gastric Ballon อยู่แล้ว 
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment