นพ.อิทธิพัทธ์ (หมอ ยอด)

หัวหน้าทีมแพทย์

yoda

ประวัติโดยสังเขป