นพ.อิทธิพัทธ์ (หมอยอด)

หัวหน้าทีมแพทย์

yoda

ประวัติโดยสังเขป