นพ. นพ.จุฑาพจน์ (หมอชิปโปโร่)

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

หมอชิปโปโร่

ประวัติโดยสังเขป