นพ.จิรัชย์ (หมอเจ)

ศัลยแพทย์ทั่วไปและศัลย์แพทย์เฉพาะทางผ่าตัดผ่านกล้อง(General Surgeon and Laparoscopic Surgeon with Minimal Invasive Surgeon : MIS)

หมอเจ

ประวัติโดยสังเขป