นพ.จิรัชย์ (หมอเจ)

ศัลยแพทย์ทั่วไปและศัลย์แพทย์เฉพาะทางผ่าตัดผ่านกล้อง(General Sugery and Laparoscopic Surgery)

หมอเจ

ประวัติโดยสังเขป